You're on the prod environment.

MAANDELIJKS AANPASSEN VAN VARIABELE TARIEVEN

Wat betekent dit voor u?

De energieprijzen zijn de afgelopen tijd erg gestegen. En het is onduidelijk of de prijzen blijven stijgen. Het stijgen van de energieprijzen heeft meerdere oorzaken. U leest er hier meer over in de Budget Thuis Woonkamer. Net zoals alle andere energieleveranciers hebben wij hier geen invloed op en vraagt de situatie van ons als leverancier een andere aanpak dan dat u misschien gewend bent.

Om de energieprijzen voor u als klant duidelijk en eerlijk te houden, passen we onze variabele tarieven maandelijks aan. Op deze manier betaalt u altijd actuele tarieven. De tarieven bewegen mee met de inkoopprijzen, als ze stijgen én als ze dalen. Vragen? Bekijk dan de veelgestelde vragen hieronder.

Voor wie worden de tarieven maandelijks aangepast?

Deze wijziging geldt alleen voor klanten met een variabel contract. Het gaat dan ook alleen om de variabele tarieven. Twijfelt u of u een vast contract (met bepaalde looptijd) of een variabel contract heeft? U controleert dit eenvoudig op MijnBudget onder ‘Mijn Contract’.

Waarom passen wij de variabele tarieven maandelijks aan i.p.v. halfjaarlijks?

Het is onduidelijk wat de prijsontwikkeling van stroom en gas gaat doen in de toekomst. Daarom passen we onze variabele tarieven sinds 1 januari 2022 maandelijks aan. Zo kunnen we maandelijks bekijken wat de inkooptarieven doen, en daar onze variabele tarieven direct op aanpassen. Dit betekent natuurlijk ook, dat als de inkoopprijzen weer dalen, we de tarieven naar beneden kunnen bijstellen. Zo betaalt u als klant altijd actuele tarieven.

Wat betekent dit voor u als klant?

In plaats van elk half jaar, ontvangt u vanaf nu elke maand de nieuwe variabele tarieven voor de volgende maand. Deze worden tijdig gecommuniceerd per e-mail. Zo weet u dus op tijd waar u aan toe bent én betaalt u het actuele tarief. Dit betekent natuurlijk ook, dat zodra de inkoopprijzen weer dalen, we de tarieven naar beneden bijstellen.

Er verandert verder niets aan het moment waarop u uw jaarnota ontvangt. We rekenen nog steeds één keer per jaar af. Wel zullen we een nieuw en passend termijnbedrag voor u berekenen. Op die manier zorgen we ervoor dat uw termijnbedrag de verwachte kosten voor de periode tot aan uw jaarnota dekt.

Wanneer ontvangt u uw nieuwe tarieven en termijnbedrag?

We communiceren de nieuwe tarieven altijd tijdig voor aanvang van de nieuwe periode, meestal halverwege de maand ervoor. Het termijnbedrag wijzigt niet maandelijks. We hebben een inschatting gemaakt van uw verbruik voor aankomend jaar i.c.m. de tarieven van aankomende periode.

Hoe berekenen we uw nieuwe termijnbedrag?

We baseren de berekening van uw termijnbedrag op uw verwachte verbruik tot aan uw jaarnota, de dan geldende tarieven en een inschatting van de tarieven voor de komende maanden. Ook nemen we de compensatie van de overheid mee in deze berekening.

Wordt uw termijnbedrag ook maandelijks aangepast?

Nee, we passen uw termijnbedrag niet maandelijks aan. Uw termijnbedrag is namelijk gebaseerd op de verwachte kosten tot aan uw jaarnota. Hierin nemen we de verschillende seizoenen mee (in de winter is het verbruik hoger dan in de zomer) en we maken een inschatting van de tarieven voor de komende periode. Als we uw termijnbedrag maandelijks zouden aanpassen, zou dit betekenen dat u in januari een veel hoger bedrag zult betalen dan in juli. Dit verdelen we natuurlijk liever. Hier leest u meer over de opbouw van het termijnbedrag.

Uiteraard houden we in de gaten of uw termijnbedrag passend blijft. Mocht er iets veranderen in uw verbruik of in de verwachte tarieven, dan zullen we het termijnbedrag opnieuw berekenen en aanpassen.

Wordt de compensatie van de overheid voor 2022 direct doorgevoerd?

Ja, we nemen de verwachte overheidsheffingen en btw per 1 januari 2022 mee in de berekening van uw termijnbedrag.

Hoe rekent u uw werkelijke kosten uiteindelijk af?

Ieder jaar krijgt u rond dezelfde periode uw jaarnota. We verrekenen met deze nota de door u betaalde termijnbedragen met uw werkelijke kosten (op basis van verbruik en tarieven). Omdat de tarieven sinds 1 januari 2022 maandelijks wijzigen, zal de specificatie van de jaarnota er iets anders uit komen te zien. Heeft u een slimme meter? Dan lezen we uw standen iedere maand uit. Zo weten we precies welk verbruik we tegen welk tarief af moeten rekenen. Heeft u (nog) geen slimme meter? Dan maken we een berekening van uw verbruik per maand. Hierbij houden we rekening met een gemiddeld verschil in verbruik tussen zomer en winter. U vindt de specificatie van uw jaarnota op MijnBudget.

Is het mogelijk om over te stappen?

Dat is mogelijk. Een variabel contract is altijd maandelijks opzegbaar. Uiteraard zouden wij het jammer vinden als u ervoor kiest over te stappen naar een andere leverancier.

Mogen wij de variabele tarieven maandelijks aanpassen?

Ja, dit mag, omdat het gaat om variabele tarieven. Tot januari 2022 werden de variabele tarieven eens per half jaar aangepast. Gezien de huidige prijsontwikkelingen, wijzigen we de tarieven sinds 1 januari 2022 maandelijks. En dalen de inkoopprijzen? Ook dan zullen we de tarieven daarop aanpassen. Zo betaalt u als klant altijd de meest actuele tarieven.