Fair Use Policy Budget Mobiel

DE BUDGET MOBIEL SPELREGELS

Je dient je Budget Mobiel abonnement te gebruiken waarvoor het bedoeld is, namelijk voor eigen en redelijk gebruik (‘fair use’). Zo is het abonnement bedoeld voor persoonlijk gebruik voor privédoeleinden. Het is dus niet de bedoeling dat je je abonnement gebruikt voor bedrijfsmatige doeleinden, of een ander gebruik te laten maken van je abonnement. Wat wij verder geen redelijk gebruik vinden (en de gevolgen die wij daaraan verbinden), leggen we hieronder aan je uit. In het geval van (een vermoeden van) handelen in strijd met deze Fair Use Policy, behoudt Budget Mobiel zich het recht voor om het abonnement te wijzigen of om de overeenkomst te beëindigen. Daarnaast behoudt Budget Mobiel zich het recht voor om de Fair Use Policy eenzijdig te wijzigen of aan te vullen. Budget Mobiel zal bij een voor jou negatieve wijziging, je hier tijdig over informeren, waarbij je het recht hebt om de overeenkomst kosteloos te beëindigen.

GEBRUIK ONBEPERKT DATA

Als je bij Budget Mobiel een abonnement met onbeperkt data afsluit mag je uiteraard onbeperkt MB’s verbruiken, zolang je de mobiele internetdienst maar gebruikt waarvoor deze bedoeld is. Zo mag je je simkaart niet gebruiken in een (rand) apparaat zoals een router. Ook is het bijvoorbeeld niet de bedoeling dat je het abonnement gebruikt als vervanging voor een vaste (internet)verbinding. Hiervoor is een mobiel abonnement namelijk niet bedoeld. Dergelijk gebruik kan resulteren in excessief en/of extreem gebruik, waardoor er problemen op het mobiele netwerk kunnen ontstaan en andere gebruikers kunnen worden beperkt in het gebruik van dat netwerk.

Om te beoordelen of er sprake is van extreem en/of excessief gebruik van de mobiele internetdienst kijken wij naar het gemiddelde en redelijke verbruik van de mobiele internetdienst. Het gemiddelde mobiele dataverbruik per persoon lag in Nederland in 2022 ongeveer gemiddeld op 6 GB per maand. Dit gemiddelde ligt voor onze klanten met een onbeperkte databundel, die vaak bewust kiezen voor een onbeperkt aantal MB’s per maand, hoger. Pas als je ver boven laatstbedoeld gemiddelde verbruik uitkomt zien wij dit als excessief en/of extreem gebruik (en dat je dus het abonnement gebruikt op een manier waarvoor het niet bedoeld is). Op dit moment zien wij een verbruik van 4 GB per dag als excessief en/of extreem. Als wij merken dat je op een bepaalde dag snel dit verbruik nadert, dan attenderen wij jou hierop via een sms. Hierin staat hoe je gemakkelijk een gratis databundel van 1 GB kunt aanvragen. Je ontvangt deze sms als je nog 1 GB overhebt (80% van je dagbundel). Hiermee voorkomen we misbruik en behoud jij de best mogelijke internetverbinding.

GEBRUIK ONBEPERKT BELLEN EN SMS

Bij afname bij Budget Mobiel van een abonnement met onbeperkt bellen en sms’en mag je uiteraard onbeperkt bellen en sms’en, zolang je deze diensten gebruikt waarvoor zij zijn bedoeld. Zo is het niet de bedoeling dat je de telefoonverbinding langdurig laat openstaan, bijvoorbeeld voor het gebruik als babyfoon. Hiervoor is de telefoonverbinding niet bedoeld. Om dit soort gebruik te voorkomen verbreken wij de telefoonverbinding automatisch na anderhalf uur. Andere voorbeelden van gebruik dat wij als niet redelijk achten zijn het gebruik van de telefoonverbinding als telefooncentrale of het gebruik van simboxen. Deze vormen van gebruik kunnen ook in excessief en/of extreem gebruik resulteren, hetgeen kan leiden tot problemen op het mobiele netwerk (zoals de beperking van het gebruik voor andere gebruikers van dat netwerk). Indicaties die wij hanteren voor het vaststellen van excessief en/of extreem gebruik (en dat je dus het abonnement gebruikt op een manier waarvoor het niet bedoeld is) zijn bijvoorbeeld: je belt in een maand meer dan 100 uur of je stuurt in een maand in korte tijd meer dan 2.000 sms’jes naar verschillende nummers. Bij constatering van excessief en /of extreem gebruik (of ander niet redelijk gebruik), kunnen wij de diensten telefonie en sms tijdelijk opschorten. Wij zoeken dan contact met je om naar de
reden/oorzaak te vragen van het geconstateerde gebruik.

GEBRUIK BUITENLAND

Ook bij gebruik van je abonnement in het buitenland geldt dat je je abonnement dient te gebruiken voor eigen en redelijk gebruik. Voor het buitenland geldt daarbij bijvoorbeeld dat het abonnement niet bedoeld is voor (semi-)permanent gebruik in het buitenland. Er gelden verder een paar afwijkende gebruiksvoorwaarden in het buitenland, die je hierna vindt.

Voor wat betreft gebruik van internet in het buitenland geldt voor ons abonnement met onbeperkt data dat je 21 GB per maand in de EU mag gebruiken. Dit is bepaald in de zogenaamde ‘Roam Like at Home’ verordening. Ben je door de GB’s heen? Dan wordt je internetsnelheid verlaagd naar 100 Kbit/s downloadsnelheid en 50 Kbit/s uploadsnelheid. Om terug te komen op je vertrouwde internetsnelheid kan je Extra Internet EU aanschaffen. Deze extra bundel is geldig gedurende de rest van je bundelmaand.

Voor abonnementen met een beperkte databundel geldt dat je het aantal GB’s per maand ook kan gebruiken in de EU. Is je bundel op? Dan kan je Extra Internet aanschaffen. Deze extra bundel is geldig gedurende de rest van je bundelmaand in Nederland en de hele EU.

Voor wat betreft gebruik van telefonie en sms in het buitenland geldt dat je met je beperkte of onbeperkte bel- en sms-bundel ook mag bellen en sms’en in de EU, wederom zolang je de diensten gebruikt waarvoor zij zijn bedoeld.

Bij ons abonnement met onbeperkt bellen en sms’en krijg je van ons overigens maandelijks (gratis) 100 belminuten of sms’jes om mee te bellen of sms’en vanuit Nederland naar buitenlandse telefoonnummers uit 45 landen. Zijn deze op, dan kan je Extra Tegoed kopen om te kunnen blijven bellen of sms’en naar deze nummers. Welke landen er vallen onder deze actie?

Lees meer

BUDGET MOBIEL KLANTEN VOOR 16 NOVEMBER 2023

Als je tussen 24 augustus 2020 en 16 november 2023 een abonnement hebt afgesloten bij Budget Mobiel, blijven de oude spelregels van kracht die op dat moment voor jou van toepassing waren. Je kunt ze hier vinden. Voor klanten die vóór 24 augustus 2020 een abonnement hebben afgesloten, gelden de spelregels die je hier kunt vinden. De nieuwe spelregels zijn van toepassing op alle (verleng)abonnementen die op of na deze datum zijn afgesloten.

ROBIN MOBILE KLANTEN

Als je een abonnement met Robin Mobile hebt afgesloten in het verleden, dan gelden voor jou de oude spelregels zoals die al voor jou golden. Deze kan je hier vinden. Op alle (verleng)abonnementen afgesloten op of na deze datum zijn de nieuwe spelregels van toepassing.