Slimmer omgaan met groene stroom

Het gaat goed met de opwek van groene energie in Nederland. Vooral de opwek zonne-energie is spectaculair. Dit brengt echter ook nieuwe uitdagingen met zich mee. Om de energietransitie te versnellen, de kosten eerlijker te verdelen én de energierekening te verlagen is gedragsverandering nodig. Huishoudens kunnen namelijk slimmer omgaan met groene stroom. En dat stimuleren we graag. Dit doen we aan de hand van verschillende initiatieven.

Gratis groene stroom

We bieden gratis groene stroom aan in lente- en zomerweekenden tussen 12:00 en 17:00 uur (april t/m augustus). In deze periode is de meeste groene stroom beschikbaar en de behoefte aan ontlasting van het elektriciteitsnet het grootst. Door gratis stroom aan te bieden hopen we verbruik op groene momenten te stimuleren en een gedragsverandering te creëren.

Lees hier meer
BE Iconen Landingspagina Zonne-energie BE Landingspagina Elektrisch rijden
Zonnepanelen

Eerlijkere verdeling kosten zonnepanelen

De flinke toename van het aantal zonnepanelen zorgt voor kosten. Deze kosten werden voorheen doorberekend in de stroomtarieven van al onze klanten, met én zonder zonnepanelen. Klanten met zonnepanelen kunnen hun verbruik salderen, waardoor grotendeels klanten zonder zonnepanelen de kosten betaalden. Dit vinden wij oneerlijk. Daarom brengen we nu terugleverkosten in rekening bij klanten met zonnepanelen.

Lees hier meer

Verplaatsing van het verbruik

Wij vinden het belangrijk dat huishoudens bewust met energie omgaan en een goede keuze maken op basis van prijs en duurzaamheid. Daarom moedigen we mensen aan om hun energieverbruik te verplaatsen naar de juiste momenten. Een dynamisch contract biedt hiervoor dé financiële prikkel. Met dit contract betaal je namelijk tarieven die meebewegen met de energiebeurs. Stroomtarieven wijzigen ieder uur en gastarieven iedere dag. Dit helpt huishoudens om hun stroom bewust te verbruiken op het juiste moment, als de prijzen laag zijn. Bijvoorbeeld als de zon schijnt of er veel windenergie is.

Lees hier meer
Groene energie - DP

De Budget Thuis app

Alle informatie in je broekzak

  • Inzicht in je verbruik en kosten
  • Makkelijk en snel je gegevens aanpassen
  • Gewoon goede service
Apple App StoreGoogle Play Store
Download app | algemeen

De uitdagingen van de energietransitie

De energietransitie brengt verschillende uitdagingen met zich mee. Hieronder gaan we daar wat dieper op in.

Groene energie is onvoorspelbaar

Een van de grootste uitdagingen van groene energie is dat het onvoorspelbaar is. Zowel zonne- als windenergie zijn lastig te voorspellen. We produceren vaak meer groene stroom dan we op dat moment nodig hebben, terwijl we 's avonds vaak moeten terugvallen op niet-duurzame energie. Hierdoor moet energie vaak verkocht worden tegen lagere prijzen of bijgekocht worden tegen hogere prijzen. Dit zorgt weer voor extra kosten.

De salderingsregeling

De salderingsregeling zorgt ervoor dat steeds meer huishoudens zonnepanelen nemen en daarmee gebruikmaken van zonne-energie. Goed voor de portemonnee én het klimaat. We moedigen dit dan ook zeker aan. De regeling heeft echter een averechts effect gekregen.

De groei van het aantal zonnepanelen brengt namelijk kosten met zich mee, die vervolgens worden doorberekend in het stroomtarief. De kosten worden voornamelijk betaald door huishoudens zonder zonnepanelen, omdat huishoudens met zonnepanelen hun verbruik kunnen salderen. Deze scheefgroei van kosten wordt alleen maar groter. Daarnaast geeft de salderingsregeling geen prikkel om zoveel mogelijk opgewekte energie direct te verbruiken.

De overbelasting van ons elektriciteitsnet

Ons elektriciteitsnet kan de noodzakelijke transitie naar duurzame energie op dit moment niet aan. Op momenten van overvloed, kan het elektriciteitsnet de hoeveelheid opgewekte energie niet transporteren. Windturbines en zonneweides moeten op die momenten worden afgeschakeld. Daarmee wordt de energietransitie dus afgeremd.

Naast de nadelige gevolgen voor het klimaat, brengt dit ook kosten met zich mee voor netbeheerders en energieleveranciers. Alle huishoudens betalen hieraan mee. Om overbelasting van het elektriciteitsnet te voorkomen, zijn miljarden aan investeringen in netversterking, energieopslag en slim energieverbruik noodzakelijk.