You're on the prod environment.

Terugleveren & salderen met je zonnepanelen

Hoe werkt het eigenlijk?

Opwekken en terugleveren

Je hebt zonnepanelen aangeschaft. Of je bent van plan dit doen. En wat dan? We vertellen je graag meer over hoe het opwekken werkt en hoe je elektriciteitsmeter dit meet. Maar ook over hoe salderen bij ons werkt en wat voor vergoeding je krijgt, zodra je meer opwekt dan dat je zelf verbruikt. En heb je na het lezen van deze pagina nog vragen? Dan zit onze klantenservice altijd voor je klaar.

Onbeperkt salderen

Met je zonnepanelen

Salderen betekent dat je opgewekte stroom (door bijvoorbeeld zonnepanelen) wordt afgetrokken van de energie die je afneemt van je energieleverancier. Als je meer energie opwekt dan dat je verbruikt, dan lever je de overgebleven energie terug aan het elektriciteitsnet.

Meer info

Sommige energieleveranciers stellen grenzen aan hoeveel energie je mag terugleveren met je zonnepanelen. Wij niet. Wij willen de ontwikkeling van zonne-energie in Nederland namelijk stimuleren. En we straffen je natuurlijk niet als de zon eindelijk eens schijnt in ons kikkerlandje.

Onbeperkt salderen

Koop je zonnepanelen via Budget Energie

Nu met € 100,- korting

Meer info

Zonnepanelen, terugleveren & salderen

De meestgestelde vragen

Ik heb zonnepanelen laten installeren. Moet ik dit aan jullie doorgeven?

Nee, die geef je door aan je netbeheerder via www.energieleveren.nl. Zij brengen ons vervolgens op de hoogte dat je zonnepanelen hebt en wij houden hier vervolgens rekening mee.

Ik overweeg zonnepanelen te laten installeren. Hebben jullie een aanbieding?

Jazeker! Zonnepanelen kopen via Budget Energie is mogelijk. En dat gaat ook nog eens samen met mooie kortingen.

Meer weten? Lees hier alles over de aanschaf van zonnepanelen.

Wat zijn mijn tarieven voor teruggeleverde energie?

Deze tarieven zijn hetzelfde als de tarieven voor je verbruik. Je kunt ze dus terugvinden op je tariefblad en in MijnBudget. Energiebelasting betaal je alleen over je netto verbruik: dus dat is de gebruikte energie minus de teruggeleverde energie. Lever je meer energie terug dan je verbruikt? Dan wordt het overschot uitbetaald tegen het kale leveringstarief per kWh, exclusief btw, als je een vast* energiecontract hebt. Je bent dan natuurlijk geen energiebelasting verschuldigd.

*Per 1 juli 2022 ontvangt een klant met een variabel tarief 50% van het leveringstarief per kWh als terugleververgoeding. De saldering vindt maandelijks plaats met de tarieven van de betreffende maand. De berekening is terug te zien op je jaar- of eindnota.

Kan ik een enkeltarief krijgen voor teruglevering?

Nee, als je voor je levering een dubbeltarief hebt, kan je geen enkeltarief krijgen voor teruglevering. Als je wel een enkeltarief hebt voor levering, dan heb je ook een enkeltarief voor teruglevering. In alle gevallen wordt voor de energiebelasting de totale teruglevering van de totale levering afgetrokken. Bij Budget Energie is het niet mogelijk te wisselen van dubbeltarief naar enkeltarief. Dat heeft met onze inkoop te maken. Overigens wordt de meeste zonne-energie tijdens piekuren opgewekt en teruggeleverd. Een dubbeltarief is daarom voor eigenaren van zonnepanelen doorgaans het gunstigst.

Wat is salderen?

Als je zonnepanelen hebt wek je stroom op. Een deel daarvan wordt direct in je woning verbruikt, het andere deel wordt teruggeleverd aan het elektriciteitsnet. Op je jaar- of eindnota staat hoeveel energie je geleverd hebt gekregen. Daarvan wordt de energie die je hebt teruggeleverd afgetrokken. Deze aftreksom heet salderen.

Wordt mijn (verwachte) teruglevering direct in het termijnbedrag verwerkt?

Ja, we verrekenen de verwachte teruglevering in het termijnbedrag. Je kunt zelf je termijnbedrag aanpassen op MijnBudget.

Hoe werkt salderen nou eigenlijk?

Zie hier, een aantal rekenvoorbeelden

Enkele meter: je verbruik is hoger dan je opwekking

In het onderstaande voorbeeld gaan wij uit van familie A. Zij hebben net zonnepanelen op hun dak laten installeren. In de onderstaande tabel kun je zien dat familie A een jaarlijks elektriciteitsverbruik heeft van 3.200 kWh en een jaarlijkse elektriciteitsopwekking van 2.000 kWh. Omdat zij salderen, hoeven zij alleen te betalen voor het netto verbruik (1.200 kWh). Dit is het jaarlijkse elektriciteitsverbruik (3.200 kWh) minus de jaarlijkse elektriciteitsopwekking (2.000 kWh).

Verbruik 3.200 kWh
Opwekking 2.000 kWh
Netto 1.200 kWh

Wat betaalt familie A?

Familie A heeft een netto verbruik van 1.200 kWh en betaalt hiervoor het leveringstarief inclusief energiebelasting en btw. In het onderstaande schema kun je zien dat het totale elektriciteitstarief dan uitkomt op € 0,2132 per kWh.

Let op: Voor dit rekenvoorbeeld zijn fictieve tarieven gebruikt.

Leveringstarief (incl. btw) Energiebelasting (incl.btw) Totaal tarief
€ 0,0641 € 0,1491 € 0,2132
Netto Tarief Kosten
1.200 kWh € 0,2132 € 255,84

Om te berekenen wat familie A jaarlijks kwijt is aan elektriciteitsverbruik, vermenigvuldigen we het netto verbruik van 1200 kWh met het tarief van € 0,2132 per kWh. Het totaalbedrag komt dan uit op € 255,84 per jaar.

Enkele meter: je verbruik is lager dan je opwekking

In het onderstaande voorbeeld gaan wij uit van familie A. Zij hebben net zonnepanelen op hun dak laten installeren. In onderstaande tabel kun je zien dat Familie A een jaarlijks elektriciteitsverbruik heeft van 3.200 kWh en een jaarlijkse elektriciteitsopwekking van 4.000 kWh. Omdat zij meer elektriciteit opwekken dan verbruiken, ontvangen zij een zogenoemde terugleververgoeding over hun netto (negatief) verbruik (800 kWh). Dit is het jaarlijkse elektriciteitsverbruik (3.200 kWh) minus de jaarlijkse elektriciteitsopwekking (4.000 kWh).

Verbruik 3.200 kWh
Opwekking 4.000 kWh
Netto 800 kWh

Wat ontvangt Familie A?

Omdat familie A een netto (negatief) verbruik heeft van 800 kWh en dus elektriciteit teruglevert aan Budget Energie, ontvangen zij over deze 800 kWh een terugleververgoeding. Dit houdt in: per kWh het leveringstarief (bij klanten met een vast* energiecontract) exclusief btw.

Let op: Voor dit rekenvoorbeeld zijn fictieve tarieven gebruikt. Leveringstarief (excl. btw) € 0,0529.

*Per 1 juli 2022 ontvangt een klant met een variabel tarief 50% van het leveringstarief per kWh als terugleververgoeding. De saldering vindt maandelijks plaats met de tarieven van de betreffende maand. De berekening is terug te zien op je jaar- of eindnota.

Netto (negatief) Tarief Vergoeding
800 kWh € 0,0529 € 42,38

Om te berekenen wat familie A ontvangt voor de teruglevering, vermenigvuldigen we het netto (negatief) verbruik van 800 kWh met het tarief van € 0,0529 per kWh. Zij komen uit op een vergoeding van € 42,38 per jaar.

Dubbele meter: je verbruik is hoger dan je opwekking

In het onderstaande voorbeeld gaan wij uit van familie B. Zij hebben net zonnepanelen op hun dak laten installeren. In de onderstaande tabel kun je zien dat familie B een jaarlijks elektriciteitsverbruik heeft van 2.500 kWh in de normaaluren en 700 kWh in de daluren. Daarnaast hebben zij een jaarlijkse elektriciteitsopwekking van 1.500 kWh in de normaaluren en 500 kWh in de daluren. Omdat zij salderen en een dubbele meter hebben, betalen zij over hun netto verbruik in de normaal- en daluren. Dit netto verbruik is het jaarlijkse elektriciteitsverbruik minus de jaarlijkse elektriciteitsopwekking.

Normaal Dal
Verbruik 2.500 kWh 700 kWh
Opwekking 1.500 kWh 500 kWh
Netto 1.000 kWh 200 kWh

Wat betaalt familie B?

In het bovenstaande schema kun je zien dat familie B een netto verbruik heeft van 1.000 kWh in de normaaluren en 200 kWh in de daluren. Over deze 1.000 kWh in de normaaluren betalen zij een normaaltarief en over de 200 kWh in de daluren betalen zij een daltarief.

Let op: Voor dit rekenvoorbeeld zijn fictieve tarieven gebruikt.

Normaal Dal
Leveringstarief (incl. btw) € 0,0711 € 0,0571
Energiebelasting (incl.btw) € 0,1491 € 0,1491
Totaal tarief € 0,2202 € 0,2062

Omdat familie B zowel in de normaal- als in de daluren meer verbruikt dan dat zij opwekt, betaalt zij over deze 1.000 kWh en 200 kWh het leveringstarief inclusief energiebelasting en btw.

Netto Tarief Kosten
Normaal 1.000 kWh € 0,2202 € 220,20
Dal 200 kWh € 0,2062 € 41,24
Totale kosten normaal en dal € 261,44

Hierboven zie je dat familie B € 261,44 per jaar betaalt voor het elektriciteitsverbruik.

Dubbele meter: je verbruik is lager dan je opwekking

In het onderstaande voorbeeld gaan wij uit van familie B. Zij hebben net zonnepanelen op hun dak laten installeren. In de onderstaande tabel kun je zien dat familie B een jaarlijks elektriciteitsverbruik heeft van 2.500 kWh in de normaaluren en 700 kWh in de daluren. Daarnaast hebben zij een jaarlijkse elektriciteitsopwekking van 3.000 kWh in de normaaluren en 1.000 kWh in de daluren. Omdat zij een dubbele meter hebben, ontvangen zij over hun netto (negatief) verbruik in de normaal- en daluren een terugleververgoeding. Dit netto (negatief) verbruik is het jaarlijkse elektriciteitsverbruik minus de jaarlijkse elektriciteitsopwekking.

Normaal Dal
Verbruik 2.500 kWh 700 kWh
Opwekking 3.000 kWh 1.000 kWh
Netto 500 kWh 300 kWh

Wat ontvangt familie B?

In het bovenstaande schema kun je zien dat familie B een netto (negatief) verbruik heeft van 500 kWh in de normaaluren en 300 kWh in de daluren. Over deze 500 kWh ontvangen zij een normaaltarief en over de 300 kWh in de daluren ontvangen zij een daltarief.

Let op: Voor dit rekenvoorbeeld zijn fictieve tarieven gebruikt.

Normaal Dal
Leveringstarief (excl. btw) € 0,0711 € 0,0571

Omdat familie B zowel in de normaal- als in de daluren minder verbruikt dan opwekt, ontvangen zij over deze 500 kWh en 300 kWh een terugleververgoeding. Over het netto (negatief) verbruik ontvangen zij het leveringstarief (bij klanten met een vast* energiecontract) exclusief btw.

*Per 1 juli 2022 ontvangt een klant met een variabel tarief 50% van het leveringstarief per kWh als terugleververgoeding. De saldering vindt maandelijks plaats met de tarieven van de betreffende maand. De berekening is terug te zien op je jaar- of eindnota.

Netto (negatief) Tarief Vergoeding
Normaal 500 kWh € 0,0711 € 35,55
Dal 300 kWh € 0,0571 € 17,13
Totale terugleververgoeding € 52,68

Om te berekenen wat familie B ontvangt vermenigvuldigen we het netto (negatief) verbruik met het normaaltarief en doen we hetzelfde voor de daluren. Vervolgens tellen we deze twee bedragen bij elkaar op, waarbij we uitkomen op een terugleververgoeding van € 52,68 per jaar.

Je verbruik is alleen in het normaaltarief lager dan je opwekking

Een ander scenario is dat Familie B alleen meer opwekt dan het verbruik in de normaaluren.

In de onderstaande tabel kun je zien dat familie B een jaarlijks elektriciteitsverbruik heeft van 1.500 kWh in de normaaluren en 1.700 kWh in de daluren. Daarnaast hebben zij een jaarlijkse elektriciteitsopwekking van 2.500 kWh in de normaaluren en 500 kWh in de daluren.

Normaal Dal
Verbruik 1.500 kWh 1.700 kWh
Opwekking 2.500 kWh 500 kWh
Netto -1.000 kWh 1.200 kWh

Wat betaalt familie B?

Om goed uit te kunnen leggen wat familie B in totaal betaalt voor het verbruik van elektriciteit zullen we hieronder de kosten voor energiebelasting en kosten voor levering van elektriciteit afzonderlijk berekenen.

Kosten Energiebelasting (inclusief opslag duurzame energie)

Om te bepalen wat familie B aan energiebelasting betaalt, kijken we uitsluitend naar het totaalverbruik. De energiebelasting van het totale verbruik wordt gesaldeerd met de energiebelasting van de totaal opgewekte energie. Voor een eventueel restant verbruik wordt nog energiebelasting in rekening gebracht.

Let op: Voor dit rekenvoorbeeld zijn fictieve tarieven gebruikt.

Normaal Dal Totaal
Verbruik -1.000 kWh 1.200 kWh 200 kWh
Tarief Verbruik Kosten
Energiebelasting (incl. btw) € 0,1491 200 kWh € 29,82

Kosten levering elektriciteit

Om te bepalen wat familie B betaalt voor de levering van elektriciteit, wordt de opgewekte energie in de normaaluren gesaldeerd tegen het verbruik in de normaaluren, hetzelfde geldt voor de opgewekte energie in de daluren. Voor het eventuele restant opgewekte energie per telwerk wordt een terugleververgoeding ontvangen die gelijk is aan de leveringstarieven (exclusief btw) bij klanten met een vast* energiecontract. Hieronder wordt het voorbeeld cijfermatig uitgelegd.

Let op: Voor dit rekenvoorbeeld zijn fictieve tarieven gebruikt.

*Per 1 juli 2022 ontvangt een klant met een variabel tarief 50% van het leveringstarief per kWh als terugleververgoeding. De saldering vindt maandelijks plaats met de tarieven van de betreffende maand. De berekening is terug te zien op je jaar- of eindnota.

Tarief Verbruik Kosten
Normaal (excl. btw) € 0,0711 -1.000 kWh € -71,10
Dal (excl. btw) € 0,0571 1.200 kWh € 68,52
Totale kosten normaal en dal € -2,58
Totale kosten
Totaal Energiebelasting € 29,82
Totaal Levering elektriciteit € -2,58
Totale kosten familie B € 27,24

Hierboven zie je dat familie B in totaal € 27,24 per jaar betaalt voor elektriciteitsverbruik.

Bijzonderheden
  1. Naast de kosten voor elektriciteitsverbruik betaal je per maand ook de vaste leveringskosten. Dit bedrag staat los van je gas/elektriciteitsverbruik. De exacte hoogte van je vaste leveringskosten vind je terug in de leveringsovereenkomst.
  2. Het daltarief geldt op werkdagen van 23.00 uur tot 7.00 uur, in de weekeinden en op nationale feestdagen. In regio's waar een avondtarief geldt, gaat ons daltarief in om 21.00 uur.
  3. De in rekening gebrachte energiebelasting wordt lager naarmate het verbruik hoger is dan 10.000 kWh. Dit geldt ook voor de hoeveelheid energiebelasting die een huishouden ontvangt wanneer zij zelf elektriciteit opwekken.

Voorwaarden salderen

  1. Je bent een kleinverbruiker, met een aansluiting van maximaal 3x80A
  2. Je hebt thuis een elektriciteitsmeter die geschikt is om opgewekte energie te registreren.

Niet zeker wat voor meter je hebt? Vraag dan bij de netbeheerder na of deze meter geschikt is voor teruglevering. Eventueel kan de netbeheerder de benodigde meter ook voor je installeren. Hier kunnen kosten aan verbonden zijn.

Besparen op je energiekosten?

Regel het in een handomdraai

Bereken aanbod