Budget Energie introduceert: gratis stroom

Budget nieuws

Budget Energie introduceert: gratis stroom

Budget Thuis, 16 januari 2024

image

Leestijd: 5 minuten

We zetten met Budget Energie een grote stap om het energiegebruik van huishoudens meer te sturen naar de momenten waarop de meeste groene energie beschikbaar is. Om energieverbruik tijdens die momenten te stimuleren, introduceren we: in de lente en zomer gratis groene stroom in de weekenden! We willen met deze stap mensen bewuster maken van energieverbruik op het juiste moment. Én, we willen het gesprek op gang brengen over hoe we slimmer om kunnen gaan met de overvloed aan groene stroom die wordt opgewekt.

Caroline Princen, CEO Budget Thuis: “Het gaat goed met de opwek van groene energie in Nederland. Met name de opwek van zonne-energie is spectaculair. Maar daardoor zijn we inmiddels in een nieuwe situatie beland die uitdagingen met zich meebrengt voor iedereen. Want er is een overvloed aan groene stroom waar we geen gebruik van maken en ons net raakt overbelast, met tientallen miljarden aan investeringen tot gevolg. Als we hier slimmer mee omgaan kunnen we het potentieel van al die groene energie beter benutten. Daarvoor moeten we dingen echt rigoureus anders gaan doen en out of the box denken. Zo kwamen wij op het idee om groen stroomverbruik te stimuleren door het gratis weg te geven op momenten dat er veel van is. Goed voor de portemonnee en het klimaat. En we maken het weekend ook nog eens extra leuk. Zo simpel kan het zijn.”

Gedrag- en systeemverandering nodig om slimmer om te gaan met groene stroom
Er vindt steeds meer duurzame opwekking plaats, waardoor er een overvloed aan groene stroom is op bepaalde momenten. Vraag en aanbod komen dan niet overeen. Op deze momenten wordt lang niet alle groene stroom benut en raakt het elektriciteitsnet overbelast. Deze nieuwe situatie zorgt voor extra kosten die onderaan de streep betaald worden door alle huishoudens. Naarmate er meer groene energie wordt opgewekt, worden deze uitdagingen groter en de bijkomende kosten hoger.

De salderingsregeling speelt hierin ook een belangrijke rol. De regeling heeft fantastisch werk geleverd: het aantal zonnepanelen is explosief gegroeid. Nederland is nagenoeg koploper in de wereld. Maar inmiddels is de regeling contraproductief. Het zorgt ervoor dat er onvoldoende gebruik wordt gemaakt van de momenten waarop er overvloed aan groene stroom is.

Bovendien worden de kosten van de impact die zonnepanelen hebben op het elektriciteitsnet nu niet eerlijk verdeeld. Huishoudens zonder zonnepanelen betalen hier grotendeels de rekening voor.

Er is dus een systeem- en gedragsverandering nodig. We moeten slimmer omgaan met vraag en aanbod. Daarmee voorkomen we een vertraging in de energietransitie. Én het is goed voor de portemonnee.

Budget Energie kondigt daarom vandaag twee nieuwe initiatieven aan.

#1 Gratis stroom tijdens momenten van overvloed
Door groene stroom te gebruiken wanneer deze beschikbaar is, kan de druk op het net verminderd worden en hoeft er minder niet-duurzame energie te worden opgewekt. In de lente en de zomer is de behoefte aan ontlasting van het elektriciteitsnet het grootst en heeft het verplaatsen van energieverbruik naar het weekend het grootste positieve effect. Daarom bieden we in de periode april t/m augustus 2024 gratis stroom in het weekend, van 12.00 tot 17.00 uur. Klanten worden hiermee gestimuleerd om energie te verbruiken op de groenste momenten. Hiermee willen we huishoudens stimuleren om het energieverbruik zoveel mogelijk te verplaatsen naar de groenste momenten. Klanten krijgen gratis groene stroom bij het afsluiten van een 1-jarig contract.

#2 Eerlijkere verdeling van kosten zonnepanelen
Of en hoe de salderingsregeling afgebouwd gaat worden, is nog onzeker. Daarom gaan we zorgen voor een eerlijkere verdeling van de kosten voor het gebruik van zonnepanelen. Per 1 maart 2024 brengen we terugleverkosten in rekening bij klanten met zonnepanelen met een variabel contract. Voor nieuwe klanten gaan de terugleverkosten direct in. De redelijke terugverdientijd van 7 jaar blijft hiermee intact. Princen: “Zonnepanelen blijven lonen. De opwek van zonne-energie is cruciaal voor de energietransitie en het gebruik daarvan blijven we stimuleren. Tegelijkertijd zorgen we er met deze maatregel ook voor dat de scheve verdeling van de kosten wordt aangepakt.”

Caroline Princen, CEO Budget Thuis: “We zetten met gratis groene stroom een rigoureuze stap en dat is ook nodig. Want de zoektocht naar slim gebruik van vraag en aanbod blijft. En daarover willen we het gesprek verder op gang brengen. Een voorbeeld is hoe we omgaan met de opslag van groene energie. Er zijn tal van oplossingen die een verschil kunnen maken. Als we allemaal massaal slimmer omgaan met beschikbare groene energie, maken we impact.”