KLACHTEN

KLACHTENPROCEDURE

We proberen je altijd naar tevredenheid te helpen. Soms gaat er toch wel eens iets mis. Dat kan leiden tot een klacht. We verzoeken je in dat geval zo snel mogelijk contact met ons op te nemen. We proberen je klacht in het eerste contact meteen op te lossen. Lukt dit niet? Dan ontvang je een bevestiging van je klacht per e-mail. Binnen vijf werkdagen volgt onze inhoudelijke reactie.

Klacht indienen

Hoe meer informatie je verstrekt, hoe beter. Je kunt je klacht schriftelijk indienen op de volgende manieren:

  • Via ons klachtenformulier.
Dien een klacht in via ons klachtenformulier
  • Per post. Stuur je bericht naar:

Budget Energie Klantenservice
T.a.v. Klachtencoördinator
Postbus 11950, 1001 GZ, Amsterdam.

Wij doen er natuurlijk alles aan om je klacht op te lossen. Als je toch niet tevreden bent, kun je naar de ‘Geschillencommissie Energie’ gaan (voor klachten die specifiek over het prijsplafond gaan, kun je terecht bij de ‘Geschillencommissie Energie Prijsplafond’). Leg dan binnen twaalf maanden nadat je je klacht bij ons indiende, je klacht voor aan de Geschillencommissie. Dit is een onafhankelijke instantie die een bindende uitspraak voor beide partijen doet. Zie www.degeschillencommissie.